Vi har tilrettelagt for godt smittevern, og dermed har vi kunnet gjennomføre treningsaktiviteter, fotball og håndballskoler og seriespill. Først ble aktivitetene for barna åpnet, og så ungdom og etter hvert de voksne medlemmene.

Vi har også lagt til rette for litt oppgradering på anleggssiden gjennom året. Ny maskingarasje, garderobebrakker og siste tilskudd vil bli at de minste vil få et eget areal til sin fotballaktivitet på nordsiden av idrettsparken.

Bruktbutikken er flittig brukt av mange og en stor takk til damene som står på og holder denne oppdatert. Bidraget fra butikken kommer godt med i utviklingen av aktiviteten for de minste.

Vi har en gledelig økning i antall medlemmer. Kompensasjonsordninger fra staten og økte sponsorbidrag gjør dessuten at klubben går mot et positivt økonomisk resultat for 2021.

Tusen takk til alle trenere, lagledere, støtteapparat, tillitsvalgte, foreldre og andre ildsjeler som står på gjennom året for at alle skal trives.

Tusen takk til våre mange samarbeidspartnere som står last og brast med vårt idrettslag.

Vi fikk ikke feire noe i år heller, så vi får heller planlegge godt og håpe vi sammen kan feire 125 år i 2025.

Riktig GOD JUL og GODT NYTTÅR!

For styret

Joar Kirkeslett

Leder