Vestnes Varfjell IL innbyr trenere og støtteapparat i alle gruppene til foredrag. Det er viktig at du som har en rolle i klubben deltar, sett av 2 timer denne onsdagen, det er vel verdt den informasjon du får.

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF).

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå satser Vestnes Varfjell IL for å bli et RENT idrettslag. Senere skal alle utøverene gjennom sin del, på den måten blir alle i klubben kjent med hva dette betyr.