Alle sakene vart godkjent. Referat finner du i vedlegg under.

Valget vart som følger:

Leder: Joar Kirkeslett (gjenvalg)

Styremedlem: Knut Øyvind Hoem (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Alexander Connor (bredde fotball) (ikke på valg)

Styremedlem: Anette Øverås (håndball) (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Linn Hege Kjersem (håndball) (ikke på valg)

Styremedlem: Audun Karlstrøm (sykkel) (ikke på valg)

Styremedlem: Geir Stokkeland (kampsport) (ny 2 år)

Styremedlem: Joseph Connor (Fit4U) (Ny 2 år)

 

Revisorer: Lars Fjørtoft og Torgeir Stene (gjenvalg)