Følgjande nyheitsartikkel er lagt ut på kommunen si nettside om innføring av lokal forskrift:

 

https://www.vestnes.kommune.no/aktuelt/vestnes-kommune-innforer-lokal-forskrift-fra-midnatt-11-mai.8527.aspx