Det var en rolig forsamling som avholdt årsmøte. Dirigent Knut Øyvind Hoem kunne lose deltagerne trygt gjennom klubbens årsmøte.

Klubben har sunn økonomi og kunne vise til et solid overskudd i 2020 med et resultat på pluss kr. 913 509,- 

Egenkapitalen er på knappe 4,8 millioner

Medlemskontigenten forblir uendret.

Det nye styret består av:

Leder: Joar Kirkeslett (gjenvalg)

Styremedlem: Knut Øyvind Hoem (gjenvalg 2år)

Styremedlem: Alexander Connor (bredde fotball) (ikke på valg)

Styremedlem: Anette Øverås (håndball) (ikke på)

Styremedlem: Linn Hege Kjersem (håndball) (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Audun Karlstrøm (sykkel) (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Lars Laingen (Karate) (Ny 2 år)

Styremedlem: Joseph Connor (Fit4U) (Ikke på valg)

 

Revisorer: Lars Fjørtoft og Torgeir Stene (gjenvalg)

Årsmelding og protokoll finnes under fanen "Klubben" og -protokoller