Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse i kveld, 3. Januar 2021, har styret i VVIL i samråd med undergruppene besluttet å avlyse alle treninger de to kommende ukene. Dette i tråd med nasjonale råd som kom frem under pressekonferansen.

Egentrening kan gjennomføres disse ukene, men dette avgjøres av gruppestyre og trenere i hvert enkelt lag.

 

Pressemeldingen fra regjeringen finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Mvh

Hovedstyret