I mars fikk vi alle restriksjoner av myndighetene på hvordan aktiviteten i idretten skulle drives. Heldigvis ble det etter hvert lov å drive med noe sportslig aktivitet, men ikke alle har kunnet drive med det de ville. Etter hvert fikk noe av aktiviteten starte opp under strenge smittevernregler og her har mange bidratt på en helt fantastisk måte!

Dessverre fikk ikke alle komme i gang med aktivitet, men vi håper at vi om ikke alt for lenge er tilbake til normalen. Aktiviteten har vært stor på treningsfeltene og i hallene. Mange arrangement har blitt avlyst eller flyttet frem i tid. Likevel har mange nyttet anledningen til å delta på dugnader og gjort sitt til at anlegg får sine fortjente oppgraderinger.

2021 vil by på nye utfordringer for alle.

Tusen takk for årets innsats alle sammen!

Tusen takk til våre nye og eksisterende samarbeidspartnere som står last og brast med vårt idrettslag. Vi fikk ikke feiret vårt jubileum, 120 år er klubben i vårt hjerte.

Riktig god jul og godt nyttår!

 

Joar Kirkeslett

styreleder