Mandag 7. Desember 2020

VVIL Håndball avholdt i slutten av forrige uke et utvidet styremøte der vi også inviterte oppmenn. Tema var hvordan VVIL Håndball stiller seg til å gjennomføre resterende kamper i 2020 gitt Covid-19 situasjonen i fylket.

Det ble konkludert at VVIL Håndball er innstilt på å gjennomføre resterende kamper forutsatt at vi kan stille lag.