Me har tekniske problem med dei gamle nettsidene. Det blir jobba med saka.

 

Info om Kjetil Rekdals juleturnering ligg på Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100076231892104