21.09.2020:

Nedenfor følger informasjon om status for 2. divisjon og lavere divisjoner, samt nasjonalt kamptilbud for yngre.

Det er fortsatt usikkerhet rundt oppstart av 2. divisjon og lavere divisjoner. NHF har vedtatt følgende felles datoer for tidligst mulig oppstart for kampene i divisjonssystemet:

  • 2. divisjon: Lørdag 31.10
  • 3. divisjon: Lørdag 14.11
  • 4. divisjon og lavere: Lørdag 28.11

Datoene for tidligst oppstart er avhengig av gjenåpning av trenings- og kampaktivitet for disse nivåene fra myndighetene, og at det kan gjennomføres periode med ordinær trening i forkant av seriestart. Det presiseres at datoene ovenfor er tidligste oppstart, og det kan komme ytterligere utsettelser dersom regjeringen ikke ser det forsvarlig med gjenåpning av aktivitetene.

For de nasjonale kamptilbudene for yngre, er det fortsatt gjeldende begrensning på kampaktivitet kun innenfor egen region.

NHF og regionene utreder alternativer både for divisjonssystemet og det nasjonale kamptilbudet for yngre. Det vil komme mer informasjon i løpet av uke 40.

 

Original artikkel fra NHF sine sider