Barnefotballkveld onsdag 26 oktober kl. 17.30

Varfjell og NFF Nordmøre og Romsdal fotballkrets inviterer til barnefotballkveld

onsdag 26 oktober kl 17.30.

Vi møter på kommunehuset (inngang mot brannstasjonen).

Program

17.30 – 18.15 introdusering av kurset

18.30 – 19.30 praksis økt, Stig Arild og Alexander (på stadion)

19.45 – 20.15 Gjennomgang av praksisøkta og veien videre

Dette er et lavterskeltilbud som klubben ønsker flest mulig deltar på; nye og gamle trenere, foreldre, oppmenn, lagskontakter, osv. Det er videre ønskelig at både de som har formell trenerkompetanse fra før og nye trenere deltar.

Varfjell har som mål å bli kvalitetsklubb i 2023. Som et ledd i dette arbeidet er formell trenerkompetanse ett av krava for å bli godkjent som kvalitetsklubb. Kurset er derfor å anse som obligatorisk for kommende fotballtrenere i Varfjell.

Påmelding sendes til alexander@varfjell.no eller sms på 99266630. merkes Påmelding barnefotballkveld.

Kurset er gratis

Kursholdere er Stig Arild Råket og Alexander Connor