Håndboka er ment å gi en felles forståelse for hvordan klubben skal drives med tanke på prinsipper og retningslinjer. Forhåpentligvis vil den gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan få svare på hva, hvorfor og hvordan ting gjøres. Den er et levende dokument og vil oppdateres i takt med utviklingen i klubben.

Klubbhåndboken er og tilgjengelig i kiosken på stadion.