Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

I Vestnes Varfjell IL er følgende personer valgt:

Leder Tordis Sivertsen Mobil 911 75 950 Epost: tordissivertsen@gmail.com

Medlem: Kathrin Furland Mobil 408 91 183 Epost: furland@outlook.com

Varamedlem: Vigdis Ødegård Epost: vigdisko@gmail.com