Alle foto: Gjermund KjøpstadLenke: Vestnes Varfjell sangen