Ordningen gjelder for barn og unge i Vestnes i alderen 6-18 år.

(Illustrasjonsfoto)

Støtten kan brukes til:

  • Kontingent/semesteravgift
  • Turneringer/cup
  • Leir
  • Lommepenger
  • Utstyr for deltakelse i fritidsaktiviteter

Det kan søkes om inntil kr 2.400,- per person per år. Det er mulig å søke flere ganger per år.

De som kan søke om tilskuddet er:

  • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, som helsesjukepleier, miljøterapeut, lærar, barneverntjenesten og andre
  • Laget/foreningen, som idrettslaget, korpset, koret, lokallaget, kulturskulen og andre.

Karategruppa ønsker primært at det søkes gjennom ressurspersoner som arbeider i kommunen. For karategruppa er medlemsansvarlig kontaktperson for ordningen. Kontaktinfo her:Gruppeledelse

Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Les utfyllende om ordningen på kommunens hjemmesider her: Klikk her 

 

Vil du vite mer om bakgrunnen for ordningen: Idrettsforbundet