Sist oppdatert: 18/11-2020

Smittevern

  • Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
  • Alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. Dette gjelder også på benken under kamp.

For å overholde retningslinjer for smittevern har hallen noe redusert kapasitet for publikum:

  • Det totale antall personer i hallen/arenaen samtidig kan ikke overskride 50 stk, dette gjelder spillere og publikum.
  • Trenere, ledere påført kamprapporten, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. Kioskvakter er regnet som funksjonærer, på samme måte som sekreteriat og andre vakter (inngang, spriting, etc.). Alle funksjonærer som ikke står på kamprapport må registreres.
  • Det vil bli avsatt 5 plasser til bortelaget og en foresatt pr. VVIL spiller. Hvis totalt antall personer som er tillatt for arrangementet nås, vil vi måtte avvise ytterligere tilskuere. 

For at vi skal kunne gjennomføre arrangementene innenfor smittevernreglene må alle som besøker hallen forholde seg til følgende retningslinjer:

Ankomst Vestneshallen

Spillere/Lagledere

Spillere og lagledere benytter seg av nødinngang på sørsiden av hallen (se vedlagt hallkart). Håndsprit er tilgjengelig ved inngang og skal benyttes av alle. Videre går lagene direkte til anvist garderobe og oppholder seg der til de blir hentet for oppvarming. Håndsprit vil være tilgjengelig i alle garderober. Alle spillere og alle i støtteapparatet skal forlate spilleflate gjennom garderobe eller gang ut mot den samme inngangen som de benyttet for å komme inn.

Spillere og støtteapparat som allerede er registrert på kamprapporten trenger ikke å registrere seg om de forlater hallen rett etter avsluttet kamp. Dersom disse skal oppholde seg i hallen (på tribunene) etter gjennomført kamp skal de registreres på samme måte som publikum.

Dommere

Dommere benytter seg av hovedinngangen. Derfra veiledes dere videre til dommergarderobe.

Publikum

Hovedinngangen benyttes som inngang. Alle som er tilstede på våre arrangement må registreres. Dette skjer ved bruk av QR-kode ved hallens inngang. Dersom publikum skal være på mere enn en kamp, må de registrere seg på nytt for hver kamp. For de som ikke har tilgang til å kunne registrere seg via mobiltelefon vil det være lagt ut liste for skriftlig registrering. Alle skal benytte håndsprit ved ankomst.

Tribunene er oppmerket med sitteplasser med 1 m avstand. Publikum skal sitte på den gule tapen. Det er ikke lov å stå rundt sekretariatet eller rundt banen, alle tilskuere skal sitte. Vi ber om at tilskuere forholder seg til arrangørenes anvisninger. Toalett for gjestende publikum vil være merket.

Tilskuere benytter seg av østre nødutgang i hallen som utgang. Også her vil håndsprit være tilgjengelig.

Kiosk

Kioskens inngang og utgang er tydelig merket med piler og plakater. Håndsprit skal benyttes ved kioskens inngang. Vi ber om at 1-meters regelen overholdes i køen.

For å overholde smittevernsreglene gjelder følgende regler i kiosken:

  • Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgsstedet. Mat skal serveres i enkel innpakning.
  • Ingen selvbetjening (gjelder også kaffe).
  • KUN kontaktløs betaling via VIPPS.

 

Bruk av innganger ved håndballarrangement.

 

Håndballforbundets retningslinjer for arrangement finnes HER!

 

Mvh VVIL Handball