Hvis trener og/eller tillitsvalgt eller andre personer blir kjent med eller på annen måte blir gjort oppmerksom på uønsket kontakt eller mistanke om brudd på klubbens retningslinjer, skal dette snarest rapporteres til Styreleder eller Daglig leder i idrettslaget.


Dersom du har spørsmål knyttet til retningslinjene, eller andre henvendelser vedrørende retningslinjene, ta kontakt med Styreleder eller Daglig leder i Vestnes Varfjell IL


Varslingsgruppe

Styreleder Joar Kirkeslett.
Telefon 911 20 933.

Daglig leder Ronald Brastad.
Telefon 924 16 661.