Følgende etiske retningslinjer gjelder i all norsk idrett:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold eksisterer eller etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet for å hindre spekulasjoner.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i Vestnes Varfjell IL. Idrettslaget har gått gjennom retningslinjene på et hovedstyremøte. Dette kan gjøre idrettslaget mer rustet om det senere skal komme varsling om en slik sak i idrettslaget.
For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Idrettslag som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen.

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. Derfor blir det informert om retningslinjene på vår hjemmeside. Under fanen «varslingsgruppe» på https://www.vvil.no/ ligger informasjon om hvem som skal varsles.