I Vestnes Varfjell IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Vestnes Varfjell IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Vestnes Varfjell IL fører oversikt over når politiattest er forevist. Dette gjøres i samråd med daglig leder i klubben.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Praktisk gjennomføring:

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

1: Søker må fylle ut bekreftelse på formål. Denne finn du under artikkelen som vedlegg.

2: Søker leverer elektronisk søknad på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Bekreftelsen fra Vestnes Varfjell IL skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

3: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Vestnes Varfjell IL.

4: Søker må også være medlem i Vestnes Varfjell IL. Du kan søke om medlemskap her: Søk om medlemskap i VVIL

5: Søker skal framvise sin politiattest til daglig leder når denne er mottatt i retur. Vestnes Varfjell IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Les mer om dette på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside (ekstern lenke)

Her laster du ned søknadsskjema og finner all relevant info (ekstern lenke)

Ta kontakt med klubben ved øvrige spørsmål.