Hvis kamper må flyttes, kalles dette omberamming av kamp. Omberamming av kamper skal skje elektronisk. Skjema finner du her.

Vi anbefaler også å sjekk denne tjenesten for å sjekke når det er kamper på stadion. 

Ved omberamming av kamp, ta først kontakt med motstander for å finne et tidspunkt som passer for begge parter. For at prosessen med kampoppsettet og eventuelle omberamminger skal gå uten komplikasjoner, anbefales det god planlegging fra spillere og trener(e). Ta kontakt med motstander og dommere i god tid. Husk å avklare med baneansvarlig (Alexander, tlf 992 66 630) angående disponering av bane før nytt kamptidspunkt avtales. Dommer må også kontaktes.

 

Flytting av kamp samme dag til annet tidspunkt eller til nærliggende bane er ikke å anse som omberamming. Men husk å gi kretskontor, motstanderlag og dommer(e) beskjed om alle endringer. Om nødvendig kan kretsen også være behjelpelig. Kontaktinfo finner du her.

Vær klar over at det er hjemmelag som har ansvar for omberamming uavhengig av hvem som ønsket dette i utgangspunktet.

 

Absolutt siste frist for søknad om omberamming er 48 timer før opprinnelig berammet kampstart! Da må alle være enige og disponible, også dommer(e).

 

Ellers bør man merke seg følgende:

  • Kamper går foran treninger, dvs kolliderer kamp og treningstider, prioriteres bana og garderober til laga som skal spille kamp.
  • Laget som trener er ansvarlig for å rydde (flytte mål, ta vekk kjegler, rydde vester etc) bana slik at etterfølgende kamp kan start til oppsatt tid. Hjelp neste lag med å flytte mål på plass J
  • Trener/oppmenn er selv ansvarlig for å ha oversikt over kamper som kan kollidere med lagets treninger. Anbefaler at dere laster ned appen minfotball.
  • Kamper skal ikke flyttes før dette avtales med baneansvarlig.
  • Kamper spilles først og fremst på 7er bana og på banedelen nærmest kiosken.
  • Bruk spond til å informere om endringer